Umów wizytę: 608 207 795

Dr n. med. Paweł Namysłowski

Ukończył studia medyczne na Oddziale Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Następnie odbył staż zawodowy w Katedrze i Zakładzie Protetyki wspomnianej akademii medycznej (1999–2003). Po jego ukończeniu pracował jako asystent Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia ŚLAM.

Paweł jest również jednym z założycieli Implant Master Poland (To elitarne stowarzyszenie o charakterze non-profit, którego zadaniem jest propagowanie najwyższych standardów leczenia w implantologii stomatologicznej. Zrzesza grono doświadczonych implantologów, którzy jako pierwsi w Polsce ukończyli studia podyplomowe z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem).

  • W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem dysfunkcji układu ruchowego narządu życia, czego efektem było klika publikacji naukowych. Należy do Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.
  • W 2004 roku ukończył pierwszą w Polsce edycję Curriculum Implantologicznego Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego a następnie uzyskał status Fellow.
  • W 2007 roku uzyskał tytuł Ekspert in Oral Implantology przyznany przez największą na świecie organizację implantologiczną – DGOI. Diplomate in Oral Implantology ICOI (International Congress of Oral Implantologists).
  • W 2009 roku ukończył z powodzeniem prestiżowe szkolenie implantologiczne na Uniwersytecie J.W Goethe we Frankfurcie nad Menem. Następnie podjął studia podyplomowe na tymże Uniwersytecie, których tematem było leczenie z zastosowaniem implantów zębowych. Studia te ukończył w 2012 broniąc pracę dyplomową z zakresu implantologii na tymże uniwersytecie, uzyskując tytuł Master of Science in Oral Implantology. ( M.Sc.)
 
 
 
 

Masz na myśli: Implanty Katowice, implanty zębowe Katowice, lekarz implantolog Katowice, protezy zębowe na implantach Katowice, implantolog Katowice, implantologia Katowice, licówki porcelanowe Katowice, korony ceramiczne Katowice, myślisz o nas.